Arrived at Campus Challenge! Posted februari 25, 2009 by Administrator

Off

Scroll down for English version

Na zes zware reisdagen vanuit Kathmandu zijn we dan eindelijk aangekomen bij het project in Vizianagaram.

Zo was het wegdek weer eens drama, vond de politie het nodig ons te escorteren vanwege actieve Maoistsen, werd het steeds warmer naarmate we zuidelijker reden, stonden we in een mega-file op de brug bij Patna -waar bleek dat we de afslag gemist hadden-, sliepen we wederom bij een (zeer luidruchtig) benzinestation. Maar… we hebben het gehaald!

Gelukkig was de campus makkelijk te vinden. Helaas is de Campus nog niet klaar. Over een maandje worden de eerste kinderhuizen opgeleverd en kunnen we, zoals gepland, aan de slag met inrichten. Ook de gastenverblijven zijn nog niet af, maar we konden tijdelijk verblijven in een kantoortje waar twee bedden in werden geschoven. Het kantoortje had ook een eigen badkamer. Dus voorlopig wel even prima.

Een paar dagen later zagen we Anne Legeland, directrice van Stichting Friends Indeed. We hadden onze komst op elkaar afgestemd, zodat zij ons een beetje wegwijs kon maken hier. Omdat we nog niet veel op de Campus zelf konden betekenen zijn we verhuisd naar de grote stad Vizag (afkorting van Visakhapatnam) wat 50 km zuidelijker ligt. Hier verblijven we in een 1-kamerappartementje met badkamer bovenop een appartementencomplex van 6 hoog met een supergroot terras en uitzicht op zee! Helemaal geweldig dus!

Hier zitten we de komende tijd dus nog even en ondertussen wonen we vele meetings bij en mogen we met Anne mee naar haar afspraken. Kortom, we zijn druk bezig met netwerken. De komende 2 maanden zullen we een campagne starten om de inrichting en decoratie van de hele campus gedoneerd te krijgen. Zo hebben we binnenkort een pressmeeting en zullen we bedrijven benaderen om tweedehands spullen op de kop te tikken. Nu schijnt het nog niet zo heel makkelijk in India te zijn, aangezien de Indiërs er vanuit gaan dat hun spullen levenslang meegaan. Maar we zullen zien hoe ver we komen. Alles is mooi meegenomen.

Ook zijn we al een aantal autozaken langs gegaan om te kijken welke auto het meest geschikt is voor de ambulante zorg. Aangezien wij het geld hiervoor hebben binnengehaald zijn wij de uiteindelijke beslissers. Het vinden van een geschikte auto blijkt nog vrij lastig te zijn, aangezien de keuze niet erg groot is hier. Bovendien wordt er hier weinig in 4×4’s gereden.

Ondertussen zullen we ook het een en ander moeten uitzoeken hoe het zit met de verscheping. Het idee is om de LaRo van Chennai naar Singapore te verschepen. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd, maar we moeten even kijken naar de mogelijkheden en de kosten. Anders zullen we moeten uitwijken naar Maleisië of Thailand.

Vizag ligt aan de oostkust van India en dus aan zee. Mensen vragen zich af hoe het strand hier is. Nou, het is helaas niet zo dat je lekker in je bikini ongestoord op het strand kan liggen en een verfrissende duik kan nemen in de zee. Zeker na een uurtje of 16:00 ’s middags of op hun vrije zondag zullen vele Indiërs je vergezellen. Kortom het is dan gedaan met de rust. Bovendien lozen de fabrieken van alles in het water een eindje verderop en hetzelfde zal gelden voor de mensen uit de vissersdorpen, dus wij blijven wel heerlijk op het strand.

Maar we gaan ons eerst focussen op onze campagne en zijn momenteel druk aan het werk op kantoor met brochures en presentaties maken, etc. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat hier in India…


ENGLISH 

After six long traveldays from Kathmandu, we finally arrived at the project in Vizianagaram. 

The roads were very bad again, we got escorted by the police because of active Maoists, the temparture was increasing the more we drove to the South, we got stuck in the middle of a huge traffic jam on the bridge to Patna, thereby it appeared to be we also missed the exit to Patna center, so again we had no choice then sleeping at a (very noisy) petrol station. But…we made it! 

Fortunately, we found the campus very easy. Unfortunately, the campus is not ready yet. Next month the first children’s homes will be finished and can we start decorating, as planned. The guest rooms are also not finished yet, but we could temporarily stay in an office where they had placed beds. The office had its own bathroom. So for the meantime it was fine. 

A few days later we met Anne Legeland, director of Foundation Friends Indeed. We had planned our arrivals, so she could show us around here. Because we couldn’t do much at the campus itself yet, we decided to move to the big city of Vizag (short name of Visakhapatnam) which is situated 50 km to the south. Here we stay in a small apartment with attached bathroom situated on top of a 6 high apartmentcomplex with a huge roof terrace and sea view! Absolutely fabulous here! 

We will stay here for a while and meanwhile we join a lot of meetings and we go to appointments together with Anne. In short, we are busy with networking. The next two months we will start a campaign to get  contributed all the needed things for furnishing and decorating the entire campus. We will have a press meeting soon and we will approach companies. Now it seems this will not be so easy in India, as Indians assume that everything they buy will be for a lifetime. But we’ll see how far we’ll get. Everything we can get will be nice. 

We also went to different car dealers to see which car will be best suited for the outreach care. Since we have raised this money, we are the ones who make the ultimate decision. Finding a suitable car seems to be  quite difficult, since the choice is not very big here. Moreover, there’ aren’t even a lot of 4×4’s. 

Meanwhile, we are also doing some research about the shipment. The idea is to ship our LaRo from Chennai to Singapore. We have contacted some shipping agents to find out the possibilities and also the costs. Other options will be to ship our LaRo to Malaysia or Thailand. 

Vizag is located on the east coast of India near the sea. People are asking us how the beach is like. Well, it’s not that you can relax peaceful in your bikini on the beach and take a refreshing dip in the sea. Especially around 4 pm or on their free Sunday many Indians will accompany you. In short, no relaxing here! Besides, the water is poisened by the local fabrics and even the people from the fisher villages will do everything in the water, so we wisely stay at the lovely beach. 

But for now we are going to focus on our campaign and currently we are working hard at the office with making brochures and presentations, etc. We are very curious how it is like here in India …