Relaxing Nepal Posted januari 22, 2009 by Administrator

Off

Scroll down for English version…

Het pilgrimsoord Pushkar (Hotel Amar, N26.29.386 E074.33.256) bleek wel heel erg toeristisch, maar leuk voor de laatste inkopen. Tijdens het ontbijt kwamen we Karlijn en haar vriend Sylvester tegen. Karlijn kennen we nog van het werken op de ID&T feesten, wat is de wereld toch klein!

Na Pushkar zijn we via Bharatpur (Falcon Guesthouse N27.12.458 E077.30.788) naar Agra gereden. Niet dat we zin hadden in de grote stad, maar het zien van de Taj Mahal stond al een tijdje op ons verlanglijstje. Omdat Jenn vaak wordt aangezien voor een ”local” was de ultieme test voor haar om als Indiase binnen te komen in de Taj aangezien een entree ticket in dat geval maar 20 roepies zou kosten. Ik, als ultiem uitziende Nederlander met m’n blonde haren – al word ik hier en daar nog wel eens voor Duitser of Amerikaan aangezien), moest maar liefst 750 roepies ophoesten. Het mannetje van de kaartverkoop was niet geheel overtuigd van het feit dat Jenn uit Nagalendt kwam zoals ze zei (dit is een provincie in het Noorden van India, grenzend aan Nepal) en maakte het haar niet makkelijk, maar ze kwam er mee weg. Die avond hebben we heerlijk gegeten bij de Pizza Hut van het geld wat we hebben uitgespaard!

De drukte en het feit dat het verblijf in Agra erg prijzig was (mede overlanders, laat Mayur Tourist complex links liggen. Ze vragen veel te veel, zijn bijzonder onaardig en er zijn geen faciliteiten) deed ons beslissen door te rijden richting Nepal. Op zoek naar een slaapplaats kwamen we terecht in een straatfestival. Dit 3-daagse moslim feest wordt door heel India gevierd en zo ook in Bareilly. We moesten ons een weg banen door de (beschonken) menigte totdat bleek dat de weg was afgesloten en we dwars door smalle straatjes van de stad moesten rijden om weer op de doorgaande weg te komen. Omdat we ons niet helemaal op ons gemak voelden tussen deze mensen massa (die ons erg interessant vonden) zijn we doorgereden in de hoop dat we verder op een geschikte plek konden vinden. Het was inmiddels al donker. Bij het eerste, net uitziende, tankstation hebben we gevraagd of we mochten overnachten. Hier was geen sprake van en dus zaten we 5 minuten later weer in de auto. Bij het volgende tankstation werden we warmer ontvangen. Die avond aten we bij de manager van het tankstation thuis. Het kan soms raar lopen.

De volgende ochtend zijn we doorgereden naar de grens met Nepal. We waren netjes om 12.00 bij de grensovergang (er is hier een brug die voor voertuigen alleen om gezette tijden open is) en konden daardoor snel India uit en Nepal in. Het aanschaffen van het visa ging zonder problemen en gewapend met een stapel folders van de Tourist Information reden we de Mahendra Highway op (Highway is in Nepal overigens niet meer dan een 2-baans weg, waar naast auto’s ook tractoren, brommers, koeien en andere vier- en tweevoeters gebruik van maken).

Het idee was om een nachtje te verblijven in Sukla Panta National Park, maar toen bleek dat we hier ruim 30 km voorbij waren gereden besloten we de weg te vervolgen. We kwamen uit in Lumki. Hier vroegen we naar  een hotel en voor we het wisten zaten we aan de thee bij een (voor Nepaleese begrippen) wel gestelde familie. Het bleef niet bij de thee, we moesten blijven eten (dhaal bhaat) en nadat onze gastheer de slaapplaats in de auto had gezien ging hij ermee akkoord dat we in de auto zouden slapen (hij gaf toe dat dit beter was dan de slaapplaats die hij kon aanbieden, waarschijnlijk tussen opa en oma in). De volgende ochtend werden we als pronkstuk meegenomen voor een wandeling door het dorp. Na de nodige kopjes thee hier en daar en de lunch bij de familie thuis zijn we doorgereden naar Bardia Natioal Park.

Bardia is een stuk minder toeristisch dan Chitwan National Park en de tip die we eerder kregen van de ‘Sandlovers’ over Tree Tops (N28.27.273 E081.14.725) bleek een goede. We zijn hier uiteindelijk 5 dagen gebleven en hebben op dag 3 een Jungle walk gedaan. Helaas hebben we geen tijgers of neushoorns gespot, maar de wandeling dwars door het park op zoek naar wilde dieren liep door verschillende soorten vegetatie en was een ervaring op zich.

Na de rust in Bardia zijn we doorgereden naar Lumbini, de geboorteplaats van de Buddha. Dit pilgrimsdorpje staat, zoals je mag verwachten, in het teken van de Buddha. Ter ere van de Buddha zijn er door verschillende landen tempels gebouwd. De ene mooier dan de andere en sommige nog niet af. Wij waren erg onder de indruk van de ‘Duitse’ tempel met de mooie Tanka schilderingen. Het mooie was dat we (via de achteringang, via de main gate lukt het niet) met de Laro het terrein op konden en dus van tempel naar tempel konden rijden. Dus geen gedoe met rikshaws. Die avond hebben we overnacht bij de Tibetaanse tempel (N27.27.953 E083.17.104).Hier vroegen ze niks voor, maar een donatie wordt wel op prijs gesteld.

De volgende bestemming Tansen is een dorp in de bergen op een hoogte van 1200 meter. We verbleven op de parking van Hotel Srinigar, gelegen bovenop de berg met super mooi uitzicht!(N27.52.301 E083.32.206) Alleen het centrum lag beneden, dus iedere dag was het een flinke klim terug naar boven!
We vierden Don’s verjaardag in het enige goede restaurant wat er was, Nanglo’s West. Heerlijk genoten van de Chicken Chilly Boneless!

De volgende dag waren we uitgenodigd door Johanna uit Finland. Zij werkte in het Mission Hospital waar ze les gaf aan de kinderen van de buitenlandse artsen. Ze heeft een mooi appartementje waar ze ons uitnodigde voor een overheerlijke 4-gangen lunch! Wow!

Na Tansen zijn we doorgereden naar Pokhara. Het was maar iets van 120 km, maar vanwege de bergweggetjes deden we er wel een paar uur over. Pokhara is weer een toeristisch stadje, maar desondanks wel heel relaxed en ook de mensen laten je aardig met rust. Hier kunnen we ook weer even genieten van Westers eten, snel internet, winkeltjes, etc. Hier blijven we dan ook wel een minimaal een week, want we willen graag een trekking doen van een paar dagen en Don gaat zich wagen aan een 4-daagse meditatiecursus waar hij ook verblijft. De eerste 2 nachten verbleven we op de publieke en dus gratis camping Chowk, maar er zijn dan ook geen faciliteiten (N28.12.874 E083.57.438) en daarna 2 nachtjes op Overlander Camping in Pame Bazaar, Pokhara met heerlijke warme douche! (N28.14.145 E083.54.391)

ENGLISH

 

The pilgrim place Pushkar (Hotel Amar, N26.29.386 E074.33.256) is very touristic, but a good place to do some shopping. While having breakfast we met Karlijn and her boyfriend Sylvester who we’ve worked with at several (dance)festivals back home. The world is so small! 

After Pushkar we took the road via Bharatpur where we spent one night (Falcon Guesthouse N27.12.458 E077.30.788) and the next day we drove to Agra. We didn’t feel like going into the big city, but seeing the Taj Mahal while we where so close was a must. Since Jenn is often mistaken for a ‘local’ it was the ultimate test for her to pretend to be an Indian while entering the Taj, because in that case it would only cost her 20 rupees. While I, as a typical Dutchman with my blond hair (though somethimes they think I’m from Germany or America), had to pay 750 rupees!! The guy at the ticket booth was not entirely convinced of the fact that Jenn came from Nagalendt like she said (this is a province in the north of India, close to Nepal) and they didn’t make it easy for her by asking a lot of questions, but finally she got through! So that night we celebrated at Pizza Hut because we saved some money! 

The crowds and the fact that Agra is quite expensive (overlanders, don’t go to Mayur Tourist Complex. They  charge too much, staff is unfriendly and there are no facilities) made us decide to drive towards Nepal. Looking for an overnight stay, we ended up in the middle of a street festival. This 3-day Muslim festival is celebrated throughout India and therefore also in Bareilly. We had to drive between the (drunk) crowd until it appeared that the road was closed. We had to cross very narrow streets to finally get back to the main road. Because we did not really felt at ease in these crowds (who found us very interesting), we drove on in hoping to find a suitable place to sleep. It was already dark. The first gas station we came across, wouldn’t let us spend the night. At the next gastation we got a warm welcome. That night we were invited home at the gasstations’ manager.. Funny how thing go.

The next morning, we went to the border with Nepal at Mahendranagar. At 12.00 am we arrived (the bridge for vehicles is only open at certain times) and therefore in no time we entered Nepal. Purchasing  the visa was easy and armed with a stack of leaflets from the Tourist Information Office we drove onto the Mahendra Highway (Highway in Nepal is not more than a 2-lane road, where cars, tractors, motorcycles, cows and other animals find their way). 

The idea was to spend the night at Sukla Panta National Park, but when we found out that we had driven too far, we decided not to. We arrived in Lumki, where we asked for a hotel. Before we knew we were having tea with a Nepali family. We had to stay for dinner (dhaal bhaat) and our host, after taking a look in our car, agreed that we could sleep in the car at his property (he admitted that this was better than the bed he could offer us, probably in between grandfather and grandmother). The next morning we were taken for a walk through the village meeting almost everybody. After several cups of tea in the village and lunch at the families home, we went to Bardia National Park. 

Bardia NP is less touristic than Chitwan National Park and the tip we received earlier from the ‘Sand Lovers’ about Tree Tops (N28.27.273 E081.14.725) turned out to be a good one. In total we spend 5 days at this place and on day 3 we made a Jungle walk. Unfortunately we did not see any tigers or rhinoceros, but the walk through the park in search for wild animals, through different types of vegetation was an experience in itself. 

After resting in Bardia, we left for Lumbini, the birthplace of the Buddha. This is a pilgrim town, as you would expect, in the spirit of the Buddha. In honor of the Buddha, there are temples built by different countries. One more beautiful than the other and some still unfinished. We were very impressed by the ‘German’ temple with it’s beautiful Tanka paintings. The great thing was that we could get in to the development zone  by car (back entrance) and could drive from temple to temple. So no hassle with rikshaw drivers. That evening we spent the night at the Tibetan temple (N27.27.953 E083.17.104). Very good facilities, free of charge, but a donation is appreciated. 

The next destination was Tansen, a village in the mountains at an altitude of 1200 meters. We stayed at the parking of Hotel Srinigar, located on top of the mountain with a great view! (N27.52.301 E083.32.206) The only thing is that the center is down hill, so every day we had to climb back to the top! 

We celebrated Don’s birthday in the one and only good restaurant in town (Nanglo’s West) and enjoyed the delicious Chicken Chilly boneless! 

The next day we were invited by Johanna from Finland. She works at the Mission Hospital as a teacher, teaching the children of foreign doctors. She has a nice apartment where she invited us for a delicious lunch! Wow! 

After Tansen we went to Pokhara. Only 120 km, but because of the mountain roads it took us half a day. Pokhara is a very laid back tourist town. Here you can enjoy Western food, fast internet, shops, etc. Here we will stay at least one week. We are thinking of going for a trekking and Don will do a 4-day meditation course where he also will stay the nights. The first 2 nights we stayed at the public (free) camping Chowk, without facilities (N28.12.874 E083.57.438). After that we went to the Overlander Camping, 6 km out of town at Pame Bazaar (N28.14.145 E083.54.391) where they do have facilities.