Travel documents

  • paspoorten
  • carnet de passage
  • reisverzekeringen
  • visa’s

Carnet de Passage
Voor de reis hebben we ook een zogenaamde Carnet de Passage nodig. Dit is een internationaal douanedocument. Het is bestemd voor het verkrijgen van tijdelijke vrije invoer van motorvoertuigen in bepaalde landen in Azie, Afrika, Zuid-Amerika en nieuw-Zeeland. Meestal wordt het document uitgegeven voor de duur van één jaar.
Het Carnet de Passage is een garantie voor de overheid van een land dat een motorvoertuig weer uitgevoerd wordt binnen de geldigheidsduur en dat als het motorvoertuig niet uitgevoerd kan worden (door bijv. onherstelbare schade of diefstal) de verschuldigde invoerrechten en bijkomende belastingen betaald worden.

De Carnet de Passage is te verkrijgen bij de ADAC, de Duitse zusterclub van de ANWB. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren. Goed om te weten is dat je als ANWB-lid in iedergeval korting krijgt.
De hoogte van de te betalen borg/zekerheidsstelling is afhankelijk van de te bezoeken landen en de waarde van het voertuig. De borg/zekerheidsinstelling kan worden overgemaakt op een rekening van de ADAC of middels een bankgarantie.

Land Visumplicht  Geldigheidsduur  Duur aanvraag  Kosten  Extra eisen  Info @ www 
Turkije Bij aankomst  3 maanden  – € 10,- p.p. http://tinyurl.com/24mp75
Iran Ja  30 dagen ca. 14 dgn  € 85,- p.p.  www.iranianembassy.nl
Pakistan Ja ca. 2 wkn  € 45,- p.p.  www.embassyofpakistan.com
India Ja  6 maanden 1 dag € 50,- p.p. 2 pasfoto’s http://tinyurl.com/25zyx7
Nepal Bij aankomst  15 dagen  US$ 15 p.p.  www.nepal.nl
Bangladesh Ja  1 maand  3 dgn  € 50,- p.p.  www.bangladeshembassy.nl
Thailand  Bij aankomst  30 dgn (niet verlengbaar)  www.thaiconsulate.nl
Cambodja  Bij aankomst  1 maand  US$ 20 p.p. pasfoto  www.eurasia.nl
Vietnam
Laos  Ja  1 maand 1 dag  € 26,- p.p. via reisbureau Koasan Road, Bangkok. 2 pasfoto’s
Maleisie  niet nodig!  max. 3 maanden
Singapore  niet nodig!
Australie  Ja  werkvakantievisum  1 jr  6 wkn  € 105,- p.p.  www.australian-embassy.nl

 

Reisverzekeringen

Er zijn een aantal reisverzekeringen die speciaal ontwikkeld zijn voor reizigers die voor lange periode in het buitenland verblijven:

• JoHo Special ISIS – compleet pakket, dat volledige dekking biedt, ook zonder ziektekostenverzekering in Nederland. Zelfs tot 4 jaar aaneengesloten verblijf in het buitenland te verzekeren, jaarlijks 1 tussentijds bezoek meeverzekerd, inclusief dekking avontuurlijke sporten en hoge bagagedekking. De beste keuze als je GEEN basisverzekering hebt lopen. Nu ook met korting als je een basisverzekering in NL hebt lopen.

• Elvia Globetrotter – compleet pakket, geen ziektekostenverzekering nodig in Nederland, maximaal 2 jaar aaneengesloten te verzekeren, 1 tussentijds bezoek voor de gehele periode is (tegen bijbetaling) mee te verzekeren

• Lang op Reis verzekering Europeesche – Buitenland/wereldreisverzekering waarbij de diverse modules los kunnen worden afgesloten. Looptijd maximaal 2 jaar. Inclusief (max. 21 dagen totaal) tussentijds(e) bezoek(en) aan NL gedekt. Meest uitgebreide dekking bijzondere sporten!

• Goudse Wereldreizigerspolis – Uitgebreide wereldreisverzekering. Specifieke kenmerken: (tijdelijke) arbeidsongeschiktheidsdekking, thuiskomst dekking, veel mogelijkheden qua hoogte van de dekking. Looptijd max. 2 jaar.

Dit zijn de meest gebruikte verzekeringen voor wereldreizen. Echter schijnt er ook nog een andere verzekering te zijn, de zogenoemde OOM Global Traveler. Wat dit precies inhoudt moeten we nog even uitzoeken.
Verder bestaat er ook een aanvullende bagageverzekering:

• Aanvullende doorlopende speciale bagage verzekering – doorlopende verzekering die dekking biedt in Nederland EN wereldwijd tegen diefstal, verlies en onherstelbare beschadiging van je hobby uitrusting, zoals bijvoorbeeld je foto-video-apparatuur, bergsportuitrusting en wintersport-uitrusting. Dit is een voordelige mogelijkheid om je bagagedekking aan te vullen. Vaak is de dekking voor foto/video/laptop ontoereikend. Door het apart bijverzekeren van bijvoorbeeld je foto-apparatuur, is ook je laptop beter gedekt. Let op: Je hebt bij deze verzekering een inboedelverzekering in nederland nodig!

Omdat we waarschijnlijk geen huis meer hebben in Nederland en dus ook geen inboedelverzekering zal dit bij ons niet van toepassing zijn.

Vervolgens rest de vraag: Ben je wel of niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland?

Op de site www.specialeverzekeringen.nl staat het volgende:
In 2006 is er het een en ander veranderd met betrekking tot de ziektekostenverzekering / basisverzekering. Voor wereldreizigers is met name het “verplichte” aspect van belang. Tot 2006 was het zo dat als je bijvoorbeeld stopte met werken, je ziekenfonds ook daarmee stopte. Aansluitend sloot je dan een wereldreisverzekering af, eventueel aangevuld met dekking vooraf en na thuiskomst. Vanaf 2006 kan het dus zijn dat je verplicht verzekerd moet zijn, ook als je een tijd in het buitenland verblijft. Helaas zijn de regels hierover weer eens erg onduidelijk, en kan in sommige gevallen zelfs een instantie die hier over gaat (CVZ) geen duidelijk antwoord geven op de persoonlijke situaties. Een aantal aspecten speelt een rol om te beoordelen of je wel / niet verzekerd moet zijn in Nederland:

i. sta je ingeschreven in het bevolkingsregister gedurende je afwezigheid?
ii. heb je inkomsten (loon of uitkering, subsidie van pa/ma valt hier niet onder) uit Nederland tijdens je reis?
iii. ga je korter dan een jaar weg?

Indien je op alle 3 de vragen nee hebt beantwoord (dus: uitgeschreven, geen inkomsten, langer dan 1 jaar weg), dan hoef je je niet verplicht te verzekeren (volgens de informatie die wij van het CVZ hebben gekregen). Indien je op 1 of meer vragen ja hebt beantwoord dan is het beste je situatie voor te schotelen aan JOHO zodat zij dit apart kunnen beoordelen.

Daarnaast is het zo, dat als je 3 maanden of langer officieel werk hebt in het buitenland voor een buitenlandse werkgever, en/of 1 jaar of langer in het buitenland verblijft, je je niet verplicht hoeft te verzekeren. Ook als je buiten de EU/verdragslanden woonachtig bent, vervalt de verzekeringsplicht, ZELFS als je inkomsten uit NL hebt (uitzonderingen bv voor tijdelijk uitgezondenen).

Verblijf je binnen of buiten Europa?

Sommige verzekeraars (JoHo Special Isis, Elvia Globetrotter, Europeesche Lang op Reis) bieden een lagere premie voor verblijven binnen Europa.

Hoe vaak kom je tussentijds terug naar Nederland?

De uitgebreidere reisverzekering geeft vaak maar aan 1 tussentijds bezoek aan Nederland dekking. Bij de Special Isis is 1 tussentijds bezoek per jaar gratis meeverzekerd. Bij de Elvia Globetrotter kan je het bijverzekeren, samen met de thuiskomstverzekering, voor 1 tussentijds bezoek voor de gehele reis. De Europeesche Lang op Reis biedt wel dekking voor meerdere tussentijdse bezoeken (per keer maximaal 21 dagen). Dus als je meermaals terug wilt komen, let dan goed op!

Waarom een Special Isis naast (of in plaats van) een Basisziektekostenverzekering?

Soms overwegen reizigers om alleen een basisverzekering te nemen, in plaats van een Special Isis. Men denkt dat de dekking vergelijkbaar is. Hou er echter rekening mee, dat de Special Isis vaak een uitgebreidere dekking geeft voor:
• spoedeisende medische kosten tegen kostprijs (Basisv: vaak maximaal 100% Nederlands niveau, aanvullend vaak max. 200%)
• wereldwijd dekking voor medische kosten (Basisverzekering: kostprijs alleen Europa, aanvullend vaak wel wereldwijd, maar vaak ook met beperking)
• bagage (basisv: niet)
• wettelijke aansprakelijkheid (basisv: niet)
• ongevallen dekking (basisv: niet)
• tandartskosten (basisv: niet, aanvullend bij te verzekeren / duur)
• repatriering ivm familie-omstandigheden (basisv: niet)
• extra reis- en verblijfskosten (basisv: niet)

Hoeveel (waardevolle) bagage neem je mee (denk aan laptop, digitale camera, mobiele telefoon, PDA, etc)?

De bagage dekking voor waardevolle bagage is altijd beperkt. Naast een totaal maximum is er ook altijd nog een maximum voor bepaalde categorieën goederen, waaronder foto-apparatuur, computers, laptops, mobiele telefoons, etc. Als je veel meeneemt, let er dan op dat de dekking voldoende is. De superdekking van Special Isis heeft een relatief hoge dekking voor dergelijke apparatuur. Let er wel op dat er binnen het totale maximum bij iedere verzekering een submaximum is voor dergelijke apparatuur (en andere zaken, zoals sportuitrusting, juwelen, horloges, zaken gekocht onderweg, etc). Zoals elders reeds vermeld, kan je sommige zaken (hobby- en sportuitrusting) apart bijverzekeren!