Nepal at a glance Posted februari 16, 2009 by Administrator

Off

Scroll down and select Lees meer… for English version

Het beviel ons zo goed in Pokhara dat we uiteindelijk bijna 2 weken zijn blijven hangen. Na 2 nachten op de Overlanders Camping in Pame Bazaar zijn we de berg opgereden naar Sarangkot voor een mooie zonsondergang. Helaas was het te mistig om iets te kunnen zien, dus besloten we om de Laro boven op de berg te parkeren om de volgende dag de zonsopgang te zien. Om 06:00 uur ging de wekker en reden we naar het viewpoint, waar we Reineke (Amsterdam) en Bob (Sydney) ontmoette. Het bleek gelukkig de moeite waard! De zon reflecteerde op de mooie besneeuwde bergtoppen.

‘s Middags startte Don’s meditatiecursus waar hij ook 3 nachten zou blijven. We hadden een leuk hotelletje gevonden waar de LaRo op de parking kon blijven staan en ik een kamer had met uitkijk op de auto. Het meditatiecentrum was op loopafstand en onze favoriete restaurant was tegenover het hotel. Prima dus! Dus vanaf die vrijdagmiddag waren we op ons zelf, wat ook wel weer heerlijk was voor ons beiden. Al was het toch wel even wennen. In dat weekend heb ik Simon en Isabel ontmoet die op de fiets van Hong Kong naar de UK onderweg waren. Dus zo gek zijn wij nog niet! Met hen die avond gegeten en een biertje gedronken en die avond kwam Don ons stiekem vergezellen.

Ook ontmoette ik dat weekend een hele aardige Nepalese familie. Ik was geïnteresseerd in hun Tanka schilderijen en voordat ik het wist werd ik bij hun thuis uitgenodigd en zat ik aan de Chang (rijstebier). Padam Lama en zijn familie waren zeer gastvrij en was dan ook bijna kind aan huis. Zij hadden een eigen kleine stupa en Padam Lama vertelde mij over het Boeddhisme, de achtergrond van de Tanka’s en mediteren. Voordat ik het wist zat ik daar 6 uur en mocht uiteraard niet weg zonder te blijven eten. Ze nodigden mij en Don uit om Losar (Tibetaans nieuwjaar) met hun te vieren. Dus zo gingen we de volgende dag met hun mee naar de picknick op een heuvel met uitzicht over het meer. Ondertussen hadden Don en ik nog steeds niet besloten wat we wilden doen. Twee dagen de bergen in met kans dat we niet veel zullen zien door de mist of  paragliden. Maar toen we op de berg aan het picknicken waren, zweefden er veel paragliders boven ons hoofd en het zag er echt geweldig uit. Ja, dat wilden we ook! Dus probeerden we eerder weg te gaan van de picknick om dit te regelen. We moesten natuurlijk blijven, maar met moeite lukte het ons om toch eerder weg te kunnen. Toen we vertelden dat we graag wilden paragliden kon zelfs Padam Lama wel wat voor ons regelen. Dus hij pakte zijn telefoon en regelde een mooie korting voor ons!

En zo stonden we de volgende dag in een harnas met de instructeur om vervolgens van een berg af te rennen. Wanneer er een goede windvlaag kwam moest je rennen tot je niet meer kon en voordat je het wist  zweefde je in de lucht. Het was een heldere dag en hadden fantastisch uitzicht! Al hadden we allebei wel last van motion sickness, dus waren we blij dat we een vlucht hadden van een half uur en niet een uur. Don vloog samen met de eigenaar die voordat ze gingen landen nog even wat stunts uithaalde en dat was niet zo’n goed idee… Net voor de landing kwam de lunch er weer uit! Lijkbleek stond Don weer met beide benen op de grond. Het was een supergave ervaring maar we moesten wel allebei even bijkomen.

Bij het afscheid nemen van Padam Lama en zijn familie werden we door oma gezegend. Hierna reden we  naar Bandipur waar we 1 nacht verbleven en vervolgens door zijn gereden naar Kathmandu.

In Kathmanu verbleven we bij Jeena en Rajesh, beiden piloot bij Yeti Airlines. Jeena hadden we eerder in Tansen ontmoet en had ons uitgenodigd om bij hen te verblijven. We zijn hier nu een week waarin we naar Thamel (het toeristische gedeelte), de Monkey Temple, Durbar Square, Patna en Bodanath hebben bezocht.

Ook hebben we onze uitlaat laten repareren en de nieuwe stukken laten lassen in (alle 4) de deurposten bij de Landrover dealer. Erg goed adres voor reparatie aan de Landrover, we zijn erg te spreken over deze garage!

Vandaag vertrekken we richting de grens, want morgen verloopt ons visum en moeten we het land uit zijn. We hadden best langer in Nepal willen blijven, maar willen ook volgende week bij het project zijn. Dus reden om ooit een keer terug naar Nepal te gaan.

ENGLISH VERSION

Nepal at a glance

We enjoyed Pokhara so much that we stayed there for almost two weeks. After spending two nights at the Overlanders Camping in Pame Bazaar we went uphill to Sarangkot for a beautiful sunset. Unfortunately it was too hazy, so we decided to park our Laro on top of the hill to watch the sunrise the next day. At 06:00 we woke up and we drove to the view point, where we met Reineke (Amsterdam) and Bob (Sydney). It was all worth it! The sun reflected on the beautiful snowy mountain peaks.

In the afternoon Don’s meditation course started where he would spend 3 nights. We found a nice hotel where we could park the Laro and where I had a room with view on the parking. The meditation center was within walking distance and our favourite restaurant was opposite the hotel. Great! So from that Friday we were separated and on our own again, which was good for both of us. Although we had to get used to it again. In the same weekend I met Simon and Isabel who where travelling on their bikes from Hong Kong to the UK. So we are not so crazy! We had dinner together and had a few beers and Don was also joining us.

The same weekend I met a very nice Nepalese family. I was interested in their Tanka paintings and before I knew I was invited to their home and was drinking Chang (rice beer). Padam Lama and his family were very welcoming and was spending a lot of time with them. They had their own little temple and Padam Lama told me about Buddhism, the background of the Tanka and meditation. Before I knew I was there for already 6 hours and was obviously I was not allowed to leave without having dinner. They also invited us to celebrate Losar (Tibetan New Year) with them. So the next day we went picnicking on a hill with a nice view of Lake Phewa. Meanwhile, Don and I still hadn’t decided what we wanted to do. Going for a trekking of two days into the mountains with the chance we won’t see anything because of the fog or paragliding from Sarangkot. But when we were picnicking on the mountain we saw many paragliders floated above our heads and we really got excited. Yes, that’s what we wanted too! So we tried to leave the picnic early for arranging this. Of course they wanted us to stay, but eventually we managed to leave earlier. When we told them that we would like to paraglide even then Padam Lama could arrange something for us. So he grabbed his phone and arranged a nice discount!

And so the next day we were standing on a mountain with our gear on ready to run of it. When a good gust of wind came you had to run until you couldn’t go further and before you knew you were floating in the air. Luckely it was a clear day and we had great views! Although we both got a little bit motion sick. So we were glad we choose a flight of half an hour instead of one hour. Don was flying with the owner who did some tricks and stunts before they went landing and that was not such a good idea … Just before the landing the lunch came out! It was a super cool experience but we both needed some time to relax.

When we said goodbye to Padam Lama and his family, we got blessed by grandma. Then we drove to Bandipur where we stayed 1 night and the next morning we drove to Kathmandu.

In Kathmandu we stayed with Jeena and Rajesh, both pilots at Yeti Airlines. We met Jeena earlier in Tansen  and she had invited us to stay with them. We are here for one week already and have visited Thamel (the tourist area), the Monkey Temple, Durbar Square, Patna and Bodanath.

Also we decided to repair our exhaust pipe and new pieces to weld in (all 4) at the door posts at the Landrover dealer. Very good place for repairs of the Landrover, we are very glad we found this garage!

Today we will move towards the border, because tomorrow our visa will be expired. We wanted to stay longer in Nepal, but we also wanted to be at the project next week. So we have to return to Nepal one day